Yiannis Misirlis at The Icon

Γ. Μισιρλης: Αναποφευκτη η «μεγαλη ανατιμολογηση» ακινητων

Η βιωσιμότητα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει και ο κυπριακός τομέας ακινήτων. Παρά το γεγονός ότι κάποια πράσινα χαρακτηριστικά ενσωματώνονται ήδη στους σχεδιασμούς νέων κτηρίων, εντούτοις βρισκόμαστε ακόμα σε νηπιακά στάδια, συγκριτικά με το εξωτερικό. Η τροχοδρόμηση του κυπριακού real estate στις ράγες της αειφορίας είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί θα καθορίσει το μέλλον του τομέα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ θα επιφέρει ανακατατάξεις στις τιμές των ακινήτων.

Ο Διευθυντής της Imperio, Γιάννης Μισιρλής, δίνει το στίγμα της επόμενης ημέρας στο κυπριακό real estate, περιγράφοντας ένα εντελώς νέο τοπίο, στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχει η βιωσιμότητα, από την οποία θα εξαρτώνται η χρηματοδότηση νέων αναπτύξεων, το επενδυτικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον για ενοικίαση. «Στο εγγύς μέλλον, η κλιματική ανταπόκριση θα αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία θα στηρίζεται ο τομέας. Οι εταιρείες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες, πράσινες απαιτήσεις των ενοικιαστών, δανειστών και επενδυτών, είναι εκείνες που θα διασφαλίσουν την επιχειρηματική τους συνέχεια, θα επικρατήσουν στην αγορά αποκτώντας μάλιστα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ανέφερε ο κ. Μισιρλής.

Η «μεγάλη ανατιμολόγηση»

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για το κλίμα και η ζήτηση για ακίνητα χαμηλότερων εκπομπών ρύπων, αναμένεται να επιφέρει ανακατατάξεις στις τιμές των ακινήτων, φαινόμενο γνωστό και ως η «μεγάλη ανατιμολόγηση.» Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργοβόρα κτήρια είτε θα υποτιμηθούν είτε θα εγκαταλειφθούν, με τους επενδυτές να στρέφονται αποκλειστικά στα πράσινα κτήρια. Άλλα ακίνητα θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, καταφέρνοντας έτσι να επανατοποθετηθούν στην αγορά.

misirlisanatimisisunset

Αλλάζει το τοπίο

Ο διευθυντής της Imperio τόνισε ότι στο εξωτερικό ο …πράσινος κλοιός άρχισε να σφίγγει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων. Κάποια κράτη, θέλοντας να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, θέτουν σιγά σιγά σε εφαρμογή Κανονισμούς αναφορικά με την ανάπτυξη πράσινων ακινήτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων, προωθείται η υποχρεωτική, εκ μέρους των εμπλεκόμενων εταιρειών, δημοσιοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με κλιματικούς κινδύνους και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο προτεινόμενος Κανονισμός θα επηρεάσει τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ακινήτων και τα επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων ιδιοκτητών ακινήτων στην Αμερική. Αντίστοιχη προσπάθεια επιχειρείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η θεσμοθέτηση τέτοιων Κανονισμών και στην Ευρώπη θα επιταχύνει την παγκόσμια προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει, ωστόσο, να καταστεί σαφές πως είτε οι Κανονισμοί εφαρμοστούν είτε όχι, η μετάβαση στις πράσινες αναπτύξεις αποτελεί μονόδρομο και είναι ο παράγοντας που θα επιφέρει, σύντομα ή πιο μακροπρόσθεσμα, την μεγάλη επανεκτίμηση των ακινήτων», τόνισε ο κ. Μισιρλής.

Περισσότεροι οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι επενδυτές

Ενδεικτική είναι, άλλωστε, η όλο και μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς, για ακίνητα μηδενικών εκπομπών. Η έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία της νέας γενιάς αγοραστών /επενδυτών (millennials) σε συνάρτηση με τις σημαντικές εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – τις οποίες εγγυάται η υψηλή ενεργειακή απόδοση κτηρίων – αλλά και τα πράσινα δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα, αποτελούν τους τρείς βασικούς παράγοντες που καθορίζουν πλέον τις εξελίξεις στο real estate. Αυτοί οι παράγοντες είναι ήδη εμφανείς και στην Κύπρο.

Στον αντίποδα, κτήρια που κινδυνεύουν από φυσικούς κινδύνους ή που διαθέτουν προφίλ υψηλότερων εκπομπών, δεν θα περιλαμβάνονται στις επιλογές των επενδυτών ή ενοικιαστών λόγω του κόστους ασφάλισης αλλά και των λειτουργικών και άλλων εξόδων, με συνεπακόλουθο τη μείωση στην τιμή τους. «Καθώς οι επενδυτές επιλέγουν πράσινα ακίνητα μειώνοντας τους κλιματικούς κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους, η ελκυστικότητα των ακινήτων θα ποικίλλει ανάλογα με τις εκπομπές και τους κινδύνους τους και αυτό θα αντικατοπτρίζεται στους ρυθμούς κεφαλαιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Imperio.

Κλείνοντας, ο κ. Μισιρλής υπογράμμισε ότι στο νέο τοπίο που αναδύεται, οι επενδυτές ακινήτων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ολόκληρο το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό τους, θα πρέπει να επανεξεταστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πράσινες ανάγκες. Την ίδια ώρα, στον τομέα θα ξεχωρίσουν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης που θα επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά και θα προχωρήσουν έγκαιρα σε αναθεώρηση των χαρτοφυλακίων τους, σεβόμενοι το περιβάλλον και εξυπηρετώντας τις νέες ανάγκες των αγοραστών. «Οι παίκτες ακινήτων που διαθέτουν κλιματική ευφυΐα, είναι εκείνοι που θα ξεχωρίσουν από την αγέλη», τόνισε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η μεγάλη ανατιμολόγηση ακινήτων θα επέλθει, είτε υιοθετηθούν τελικά ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για την ανάπτυξη πράσινων ακινήτων, είτε όχι.

Πηγή: Inbusinessnews

Category: WORK

Article by: Misirlis